haztartasi webáruház, webshop

Termékajánló


Vevőszolgálat
Cégnév:
KARTA-STAR Kft.
Cím:
Székhely: 1027 BUDAPEST Bem József u. 6. Árukiadási infórmációk az ÁRUÁTVÉTEL menüpontnál!
Tel.:
+36-20 981-9485 +36 1 436-8737
E-mail címe:
haztartasiwebaruhaz@gmail.com (Azonnali üzenet küldése)
Weboldal címe:
http://bolthely.hu/haztartasi/ és http://haztartasi.atw.hu/
Adószám:
24706236-2-41
Cégjegyzékszám:
13-06-062397
Bankszámlaszám:
18203222-06019834-40010017
Kapcsolattartó neve:
Takács Károly
Tel.:
+36(20)981-9485
E-mail címe:
haztartasiwebaruhaz@gmail.com (Azonnali üzenet küldése)
Skype:
Háztartási Webáruház

Bemutatkozás

Kis cégünk egyre sikeresebb a kereskedelemben (háztartási áruk, édesség, üdítőital, háztartási papíráru kis és nagykereskedelmében.)
Felkutatjuk a legjobb gyártókat, importőröket az Európai Unió megnyitását követően a környező országokban is.
Mivel termékválasztékunk kb. 80%-a gyártóktól és közvetlen importból vagy EU-s beszerzésből származik, nagyon kedvező árakat tudunk kialakítani.
Így termékpalettánk az ismert világmárkákon kívül számos olyan terméket tartalmaz ahol az ár-érték arány nagyon kedvező, főleg a reklámköltség elmaradásából adódóan.
Célunk, hogy a legkedvezőbb áron árusítsunk, még márkás termékeket is, a nagy üzletláncoknál is olcsóbban!
Keresünk közületi vásárlókat akiknek további kedvezményeket is tudunk biztosítani!
MŰKÖDÉSI TERÜLETÜNK ELSŐSORBAN BUDAPEST és KÖRNYÉKE!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a KARTA-STAR KFT. (székhelye: 1027 BUDAPEST Bem József u. 6. cégjegyzékszáma: 13-06-062397; adószáma: 24706236-2-41; a továbbiakban: Szolgáltató) és a
KARTA-STAR KFT. Háztartási Webáruháza által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
(Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.bolthely.hu/haztartasi elektronikus piactéren (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.

1.2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a webáruház használatában meghatározott módon.

1.3. A webáruház szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi regisztrált partnere jogosult igénybe venni, amennyiben sikeresen regisztrálja magát, és ezzel magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a „Bevásárlókosár” felírat alatt a „Megrendelés véglegesítéséhez kettintson ide” feliratra kattintás után megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Véglegesítés” nyomógombra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon – magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 6 (hat) évig őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálat: a Webáruház ÜGYFÉLSZOLGÁLAT menüpont alatt.

2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található Bevásárlókosár blokkban található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az űrlapon a belépési adatokat kell megadni.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

3. A megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat az áruhoz mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár.

3.3. A Szolgáltató a megrendelést az Ügyfél által a megrendelés során rögzített módon teljesíti.(személyes átvétel, kiszállítás, csomagküldés)

Előre utalás esetén a termék bruttó vételárát és az esetleges bruttó szállítási költséget az Ügyfél a Szolgáltató bankszámlájára teljesíti A Szolgáltató az összeg megérkezése után adja át kiszállításra a szállító cégnek.
Az Ügyfél a szállítási díjakról a Webáruház megfelelő menüpontjaiban, valamint a megrendelés során tájékozódhat.

3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg megjelenő hibás ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket az Ügyfél – előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató által megjelölt átvételi helyen és a Webáruháznál feltüntetett időpontokban (1037 Budapest, Bojtár u. 36.). A kiszállítási értesítő nem egyezik meg a rendelés leadását követő automatikus rendelési értesítővel. Az áruházban nincs naprakész raktárkészlet vezetés, így a pontos szállíthatóság időpontjáról a Szolgáltató külön értesítést küld az Ügyfélnek.

4.2. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

5. Jótállás, szavatosság

5.1. A jótállásra és a szavatosságra vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

6. Elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

Az Ügyfél az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállás joga az áru átvételének napjától gyakorolható. Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül hiánytalanul visszautalja. Ügyfél elállásra vonatkozó igényét e-mailben, faxon vagy postai levélben jelezheti.

7. Egyebek

7.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.
7.2. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

7.4. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

Budapest, 2016. szeptember 02.




Fizetési, szállítási lehetőségek
A csomagokat futárcég kézbesíti. A méret számítás a CSOMAGKÜLDÉS menünél látható. Ha a fuvarköltség magasabb a számítottnál, akkor egyeztetjük önnel, hogy megfelel-e? A csökkentés automatikus. HA ELŐREUTALÁSSAL KIVÁNJA RENDEZNI A SZÁLLÍTÁST, AKKOR A MEGJEGYZÉS ROVATBA ÍRJA BE, HOGY Előre utalok!

Személyesen, készpénz
Ez esetben semilyen plusz költség nem terheli, csak érte kell jönnie a Budapesti raktárunkba nyitvatartási időben, vagy egyeztetett időpontban.
Költség: 0 Ft
Csomagküldés Méret kisebb mint 50, súly max. 3kg.
A méret számítás a CSOMAGKÜLDÉS menünél látható.
Ha a fuvarköltség magasabb a számítottnál, akkor egyeztetjük önnel, hogy megfelel-e?
A csökkentés automatikus.

Költség: 2.050 Ft
20.000 Ft felett:: 1.000 Ft
30.000 Ft felett:: 0 Ft
Csomagküldés méret kisebb mint 100 súly max. 3kg.
A méret számítás a CSOMAGKÜLDÉS menünél látható.
Ha a fuvarköltség magasabb a számítottnál, akkor egyeztetjük önnel, hogy megfelel-e?
A csökkentés automatikus.

Költség: 1.800 Ft
20.000 Ft felett:: 900 Ft
30.000 Ft felett:: 0 Ft
Csomagküldés méret kisebb mint 100 súly max. 20kg.
A méret számítás a CSOMAGKÜLDÉS menünél látható.
Ha a fuvarköltség magasabb a számítottnál, akkor egyeztetjük önnel, hogy megfelel-e?
A csökkentés automatikus.

Költség: 2.100 Ft
20.000 Ft felett:: 850 Ft
30.000 Ft felett:: 0 Ft
Csomagküldés méret kisebb mint 300 súly max.20kg.
A méret számítás a CSOMAGKÜLDÉS menünél látható.
Ha a fuvarköltség magasabb a számítottnál, akkor egyeztetjük önnel, hogy megfelel-e?
A csökkentés automatikus.

Költség: 2.600 Ft
20.000 Ft felett:: 1.300 Ft
30.000 Ft felett:: 0 Ft
Csomagküldés méret kisebb mint 100 súly max.30kg.
A méret számítás a CSOMAGKÜLDÉS menünél látható.
Ha a fuvarköltség magasabb a számítottnál, akkor egyeztetjük önnel, hogy megfelel-e?
A csökkentés automatikus.

Költség: 2.500 Ft
20.000 Ft felett:: 1.250 Ft
30.000 Ft felett:: 0 Ft
Csomagküldés méret kisebb mint 300 súly max.30kg.
A méret számítás a CSOMAGKÜLDÉS menünél látható.
Ha a fuvarköltség magasabb a számítottnál, akkor egyeztetjük önnel, hogy megfelel-e?
A csökkentés automatikus.

Költség: 3.000 Ft
20.000 Ft felett:: 1.500 Ft
30.000 Ft felett:: 0 Ft
Csomagküldés méret nagyobb mint 300, VAGY súly nagyobb mint 30kg.
A rendelés után egyeztetjük önnel a fuvardíjat.
Rendeljen nyugodtan, ez nem kötelezi semmire, ha nem fogadja el az általunk kalkulált összeget!
Kiszállítás BUDAPESTEN
30 Kg-ig ezekkel a díjjakkal szállítunk.
Költség: 2.050 Ft
30.000 Ft rendelés felett ingyenes!




Üzenet küldése a webáruház üzemeltetőjének
Az Ön neve:
Az Ön e-mail címe:
Tárgy:
Üzenet:



Tárhely szolgáltató
Bolthely.hu - info(kukac)bolthely.hu

Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni

VÁSÁRLÁS MENETE

1. REGISZTRÁLÁS
2. BELÉPÉS
3. TERMÉKEK KOSÁRBA
   |RENDELÉS ELKÜLDÉSE|
4. ADATOK MEGADÁSA
   |VÉGLEGESÍTÉS|
5. ADATOK ELLENŐRZÉSE
   
|MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE|

Facebook



Skype

ShopMania

Látogassa meg a Háztartási bolt webüzletet a ShopManian


Webáruház készítés és bérlés

0.13 mp




SSL biztonságos vásárlás     Webáruház bérlés